Seria filmów promujących design

„Design Silesia” to projekt zapoczątkowany w 2010 roku, którego głównym celem jest przybliżenie przedsiębiorcom, samorządom oraz środowisku akademicko-naukowemu tematu designu oraz zachęcanie do wdrażania innowacji poprzez design.

Design odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu nowych produktów, usług i systemów.

To sposób rozwiązywania problemów i znajdowania najlepszych rozwiązań nastawionych na
różnorodnych użytkowników. Design może pozytywnie wpływać na przemianę jakości przestrzeni
publicznej i usług, wpływać na wzrost innowacyjności regionu i odpowiadać na oczekiwania
społeczne.